ILOLLA TARJOAMME ratsastuskoulupalveluita, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluita, sekä terapiaratsastusta.

Vakioratsastusryhmät

Yleis- ja kouluratsastusryhmissä ratsastaa maksimissaan seitsemän ratsastajaa ja esteryhmissä kuusi ratsastajaa. Ratsastuksen opetuksessamme painotamme hevosta kunnioittavaa- ja pehmein avuin ratsastamista. Ratsastajan perusistuntaa harjoittavia tehtäviä teemme paljon yleis- ja kouluryhmissä. Jokaiselle ryhmälle on laadittu opetussuunnitelma ja jokaiselle ratsastustunnille on oma teema, jonka ratsastajat saavat myös tietoonsa etukäteen.

Ratsastustuntien sisältökalenteri

Pyrimme noudattamaan ryhmien opetussunnitelman perusteella laadittua ratsastustuntien sisältökalenteria alla kuvatulla tavalla. Joskus kuitenkin tulee tilanteita joissa etukäteen annettua aihetta joudutaan vaihtamaan toisen viikon aiheen kanssa. Vaihdetut aiheet kuitenkin toteutetaan mahdollisimman pian. Tälläisiä erikoistilanteita voi olla esimerkiksi uusi ryhmään tuleva ratsastaja, jolloin puomi-/estetuntia siirretään eteenpäin tai suunniteltu maastotunti siirtyy rankkasateen vuoksi. Vakioratsastajamme saavat esittää toiveita ratsastustuntien sisältöön liittyen. 

Vakioratsastustunnit 

Vakioratsastaja

Perinteinen vakioratsastustunti nimetysstä ryhmässä. Mahdollisuus vakiotunnin perumiseen ja korvaamiseen peruutusehtojen mukaisesti. Korvaustunnin varaaminen tekstiviestillä, puhelimitse tai henkilökunnalta. Vakiotunnin peruutus tulee tehdä edellisenä arkipäivänä kello 16.00 mennessä. Sairastapauksissa samana päivänä kello 12.00 mennessä. Laskutus oman valinnan mukaan 1 kerta/kuukausi tai 1 kerta/jakso.

Vakioratsastaja Jousto

Vakioratsastaja Joustossa asiakas saa tunnukset Ratsastuskeskus ILOn ratsastustuntien varauskalenteriin. Asiakas varaa jakson alussa haluamansa määrän ratsastustunteja. Yhden jakson kesto on 12 kalenteriviikkoa. Varattavat tuntimäärät ovat 1, 2 tai 3 kertaa viikossa. Asiakas pääsee itse valitsemaan ratsastustuntien ajat ja teemat jotka häntä kiinnostavat.

Jousto toimii hyvin kätevästi jos joudut esimerkiksi töiden vuoksi vaihtamaan paljon tuntejasi. Ratsastustuntien varaus- ja perumismahdollisuus päättyy edellisenä päivänä kello 21.00 mennessä. Kello 21.00 jälkeen voi tehdä vapaille paikoille varaustiedusteluja tekstiviestillä numerosta 045-8720006. Laskutus oman valinnan mukaan 1 kerta/kuukausi tai 1 kerta/jakso. Kalenteri skaalautuu kaikilla laitteilla.

Vakioratsastaja Rajaton

Vakioratsastaja Rajaton on Sinulle tehoratsastaja. Jos haluat ratsastaa vapaasti niin paljon kuin haluat on tämä asiakkuus tehty juuri Sinua ajatellen. Vakioratsastaja Rajoton asiakas varaa itselleen vapaan käyttöoikeuden ratsastustunteihin. Asiakas saa tunnukset Ratsastuskeskus ILOn ratsastustuntien varauskalenteriin, josta asiakas varaa rajattoman määrän ratsastustunteja.Asiakas pääsee itse valitsemaan ratsastustuntien ajat ja teemat jotka häntä kiinnostavat. Ratsastustuntien varaus- ja perumismahdollisuus päättyy edellisenä päivänä kello 21.00 mennessä. Kello 21.00 jälkeen voi tehdä vapaille paikoille varaustiedusteluja tekstiviestillä numerosta 045-8720006.

Tämä asiakkuustyyppi on määräaikaisesti voimassa koko ratsastusvuoden, eikä siinä ole keskeytysmahdollisuutta (poislukien tietyt peruutusperusteet kuten pitkäaikaissairaus, raskaus, armeija tai paikkakunnalta muutto). Laskutus oman valinnan mukaan 2, 4, 8 tai 12 kertaa vuodessa.

Vakioratsastuskalenterit

Vakioratsastaja voi valita itselleen paikan yleis-, koulu, sekä esteratsastusryhmistä. Vakioratsastaja Jousto, sekä Rajaton asiakkaat saavat itselleen käyttäjätunnukset joiden avulla he saavat vaikuttaa päivä- ja viikkokohtaisiin ratsastusaikoihin, sekä vaihtaa ratsastustunteja teemojen mukaan itselle mieluisassa rytmissä. Otamme myös ratsastajiemme toiveita tuntien teemoihin liittyen huomioon uuden jakson kalenteria suunnitellessa.