ILOLLA TARJOAMME ratsastuskoulupalveluita, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluita, sekä terapiaratsastusta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja terapiaratsastus

"Ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo." Lainaus: http://www.hevostoiminta.net/10

Toiminta Ratsastuskeskus ILOssa

Ratsastuskeskus ILOssa jokaisella on mahdollisuus nauttia hevosmaailman yhteisöllisyydestä, elämyksellisyydestä ja aidosta kohtaamisesta niin ihmisten kuin hevostenkin kanssa. Tarjoamme sosiaalipedagogista hevostoimintaa niin iltapäiväkerhojen kuin talliyhteisöllisyyden muodossa. Pirjo Koistinen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, sekä vammaisratsastuksen avustaja. Sanna Pukarinen on koulutukseltaan ratsastuksenopettaja ja vammaisratsastuksen ohjaaja. Me tarjoamme kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa niin yksilö-, kuin ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Kari Koistinen on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan isä ja yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja, lue puheenjohtajan uusin blogiteksti täältä. 

Kuntouttavan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, terapiaratsastuksen, sekä vammaisratsastuksen tiedustelut osoitteeseen ratsasta@ratsastuskeskusilo.fi.