ILOLLA TARJOAMME ratsastuskoulupalveluita, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluita, sekä terapiaratsastusta.

Sopimus- ja peruutusehdot

Ratsastustuntien sopimus- ja peruutusehdot

Tällä sivulla on esitelty Ratsastuskeskus ILOn ratsastustunteja koskevat sopimus- ja peruutusehdot. Ratsastuskeskus ILOn asiakkuudet on jaettu kolmeen ryhmään: vakioasiakkuus, joustoasiakkuus ja rajaton asiakkuus. Asiakkuusryhmien erot on esitelty vakioratsastustunnit sivulla. Ratsastuskeskus ILOn ratsastuskausi on jaettu neljään (4) kahdentoista (12) viikon mittaiseen jaksoon. Kauden 2016-2017 jaksot on esitelty tässä: jakso 1: viikot 31-42, jakso 2: viikot 43-3 (viikko 52 on hevosten lomaviikko), jakso 3: viikot 4-16 (viikko 15 on hevosten lomaviikko), jakso 4: viikot 17-28, hevosten kesälomaviikot viikot 29-30. Hevosten lomaviikoilla talli on suljettu.

Ratsastustuntien maksaminen

Ratsastustunnit laskutetaan kaikissa asiakkuusrymissä ennakkoon ja lasku erääntyy ennen seuraavia ratsastettavia tunteja. Asiakkaamme voivat valita laskutusjaksot seuraavasti: laskutus neljän viikon välein, yksi lasku/ jakso (laskutus 12 viikon välein), Rajaton asiakkailla on myös mahdollista valita laskun maksu kaksi kertaa ratsastuskaudessa. Laskun vastaanottotavan asiakas voi valita itse seuraavista: paperilasku, e-lasku, suoramaksu tai sähköpostilasku. Paperilaskua koskeva laskutuslisä on 3,50e/lasku, muut laskutustavat ovat veloituksettomia. Paperilasku on automaattinen laskutustapa ja halutessaan muun laskutusvaihtoehdon tulee asiakkaan ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen ratsasta@ratsastuskeskusilo.fi. Halutessaan e-laskun tai suoramaksun tulee asiakkaan tehdä itse e-laskun vastaanottosopimus omassa verkkopankissaan.

Ratsastustuntien maksaminen liikuntaseteleillä

Ratsastuskeskus ILOssa käy maksuvälineenä myös Smatrum liikuntasetelit, Enderedvirikesetelit, sekä Tyky-kuntosetelit. Mikäli asiakas haluaa käyttää ratsastustuntilaskunsa maksamiseen yllä mainittuja liikuntaseteleitä, tulee ne toimittaa tallin toimistoon kuluvan kuun 10. päivään mennessä, jolloin ne voidaan kohdistaa suoraan seuraavaksi erääntyvään laskuun.

Vakuutukset

Ratsastuskeskus ILO ei vakuuta ratsastajia ja asiakkaalla on velvollisuus huolehtia itse vakuutuksista. Ratsastuskeskus ILO on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu ja kaikilla asiakkailla tulee olla joko Green Card tai ratsastusseuran jäsenyys, jonka kautta vakuutus on kunnossa ratsastustunteja varten.

Tiedotus ja puhelinpäivystys

Ratsastuskeskus ILO tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista aktiivisesti kotisivuillaan osoitteessa www.ratsastuskeskusilo.fi, asiakas on velvollinen seuraamaan tiedotusta saadakseen kaiken tarvitsemansa informaation harrastustaan koskien.

Ratsastuskeskus ILOn puhelinpäivystys toimii numerossa 045-8720006 arkipäivisin kello 18.30-19.00 Puhelinpäivystysaikaan asiakas voi tiedustella mm. korvaustuntimahdollisuuksia tai tiedustella muuta ajankohtaista asiaa. Sähköposti on myös hyvä kanava ajankohtaisten asioiden tiedustelemiseen, mutta sähköpostilla emme tee ratsastustuntien korvauksia koskevia varauksia vaan ne tulee tehdä joko tekstiviestillä tai tallilla asioidessa.

Vakioasiakkaan ehdot

Perinteisessä vakioasiakasryhmissä ratsastavalla asiakkaalla on oma nimetty/ nimetyt ratsastustuntiryhmät joissa hän ratsastaa viikoittain. Mikäli asiakas on estynyt osallistumaan ratsastustunnille tulee hänen tehdä tekstiviestillä ilmoitus perumisesta edellisenä arkipäivänä kello 16.00 mennessä. Sairastapauksissa perumisilmoitus tekstiviestillä samana päivänä kello 12.00 mennessä. Peruutusehtojen mukaan perutut tunnit saa korvata kuluvan jakson aikana vastaavantasoisessa toisessa vakiotuntiryhmässä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan itse peruttujen tuntien korvaamisesta ja tuntien varaamisesta. Tulevat peruutukset voi ratsastaa myös ennakkoon saman jakson aikana.

Jousto ja Rajaton asiakkaan ehdot

Jousto- ja Rajaton asiakas saa käyttäjätunnukset Ratsastuskeskus ILOn ratsastustuntien varausjärjestelmään. Asiakas valitsee kullekin jaksolle haluamasa ratsastustuntipaketin koon seuraavista vaihtoehdoista: 12, 18, 24,36. Rajaton asiakkailla on rajaton käyttömahdollisuus ratsastuskoulun varausjärjestelmässä oleviin ratsastustuneihin. Rajaton asiakkuus on henkilökohtainen.

Ratsastustunnit on koottu varausjärjestelmään 12 viikon jaksoissa oleviin teematunteihin. Teemojen paikat muuttuvat jaksojen vaihtuessa ja asiakkailla on mahdollisuus esittää toiveita teemojen sisältöihin, sekä ratsastusaikoihin. Teematunnit on jaettu kalenteriin koulu- ja esteratsastuksen mukaan ja tuntien haastavuuden voi nähdä helposti värikoodeista: vihreä väri tarkoittaa helppoa tuntia, keltainen/oranssi keskivaikeaa ja punaiset tunnit ovat haatavia tunteja. Jokaiselle teematunnille on tehty oma tuntikuvaus, jonka asiakas voi lukea viemällä hiiren info (i) merkin päälle varausjärjestelmässä. Asiakas varaa sähköisestä varausjärjestelmästä itselleen parhaiten sopivat ratsastusajat ja mielenkiintoisimmat teemat.

Ratsastustunteja voi varata jaksolle ennakkoon niin pitkälle kuin itse toivoo, tuntien peruutukset tulee tehdä viimeistään edellisenä iltana kello 21.00 mennessä. Kuluvan päivän ratsastustuntien varausmahdollisuus kalenterissa sulkeutuu kello 14.00. Tämän jälkeen asiakas näkee kalenterissa mahdolliset vapaat paikat ja voi ilmoittautua päivän tunneuille manuaalisesti tekstiviestillä 045-8720006, tällöin tuntipaikkojen vapaana oloa emme voi enää taata, asiakas saa vahvistusviestin onnistuneesta tekstiviestivarauksesta ja voi tällöin saapua päivän tunnille. Aamutuntien varaus- ja peruutusmahdollisuus päättyy edellisenä iltana kello 18.00. Kaikki jaksoon kuuluvat tunnit on käytettävä kuluvan kauden aikana ja asiakas on itse velvollinen huolehtimaan tuntiensa käytöstä. Varausjärjestelmässä on omat-sivut josta asiakas voi nähdä kätevästi käytetyt ja käyttämättömät tunnit. Jaksojen vaihtuessa asiakas voi vaihtaa tuntipaketin kokoa, ilmoitus pakettikoon muutoksesta tulee tehdä seuraavasti: jaksoa 2 koskevat muutokset 7.10 mennessä, jaksoa 3 koskevat muutokset 7.1 mennessä, jaksoa 4 koskevat muutokset 7.4 mennessä sähköpostilla ratsasta@ratsastuskeskusilo.fi.

Varausjärjestelmä:

https://www.varaaheti.fi/ratsastuskeskusilo/fi

Minimi ratsastajamäärät jousto-asiakkuustunneilla: aamutunnit kaksi (2) ratsastajaa, iltatunnit (3) ratsastajaa. Mikäli kalenteri näyttää asiakasmäärän olevan alle minimimäärän ei tuntia pidetä ja tällöin ratsastaja saa varata uuden ajankohdan haluamaansa ryhmään. Ratsastuskeskus ILOn henkilökunta vapauttaa varatun tunnin uudelleen asiakkaan käytettäväksi, mutta asiakkaat ovat velvoitettuja seuraamaan itse kalenterista toteutuuko varattu tunti.

Asiakkuuden päättäminen

Mikäli asiakas haluaa irtisanoa ratsastustuntisopimuksensa päättymään Ratsastuskeskus ILOssa, voi hän tehdä sen jaksojen vaihtuessa. Ilmoitus ratsastustuntisopimuksen purkamisesta tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen ratsasta@ratsastuskeskusilo.fi. Purkamisilmoitus tulee tehdä seuraavaa jaksoa koskien viimeistään seuraavina päivämäärinä:

Jaksoa 1 koskevat irtisanomiset 7.7 mennessä

Jaksoa 2 koskevat irtisanomiset 7.10 mennessä

Jaksoa 3 koskevat irtisanomiset 7.1 mennessä

Jaksoa 4 koskevat irtisanomiset 7.4 mennessä